Verksamhet

Brottmål   

Offentliga försvar och målsägandebiträden.

Familjerätt   

Vårdnad om barn och umgänge med barn.
Äktenskapsskillnad.
Arvsrätt.

Skadeståndsrätt   

Trafikskadereglering och domstolsprocesser avseende trafikskadeersättning.
Skadestånd.

Utlänningsrätt   

Asyl och andra ärenden om uppehållstillstånd i Sverige.