Rättsskydd och rättshjälp

Du kan få hjälp med ombudskostnader i de flesta rättsliga angelägenheter genom rättsskyddet i Din hemförsäkring. Läs igenom villkoren i just Din hemförsäkring.

I första hand skall rättsskyddet tas i anspråk. I vissa fall kan man dock efter särskild ansökan beviljas allmän rättshjälp.

Både rättsskyddet och rättshjälpen är förenade med viss självrisk.

För mer information, maila gärna din förfrågan till advokat Charlotta Sundqvist Olin.
olin.advokat@telia.com